X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinتنهایی یعنی

دل هیچکس سایز دلت نیستاس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinرفته ای اما رد پایت مانده است در من

کنار تنهایی ام قدم می زند بی مناس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinجلوی آیینه که می روم تنهاییم دوتاست

هرچه در آن است منم ، تو را می جویم

در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست


  
اس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinبی تو شهر پر است

از آیه های تنهاییاس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinامروز آیینه حزن چهره ام را تاب نیاورد

شکست و من ماندم و هزار تکه تنهاییاس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinتنهایی یعنی انقدر کسی بغلمون نکرد

که خودمون زدیم بقل !اس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinتنهایی همان مرگ است

که رو دربایستی دارداس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinسلام هایی که بوی خداحافظی می دهند

بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند

و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری

همه اینها را که جمع می کنی به یک کلمه می رسی

تنهایی …اس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinسرد است

نیمکتی تنها در پارک نشسته است

من تنها بر نیمکت و تو تنها در من

می بینی ؟ چه در همیم و تنها ؟اس ام اس تنهایی فروردین 93
93 sms tanhayi farvardinدر تنهایی هایت مراقب آدم هایی که نزدیکت می شوند باش …

گاهی دورتر از این حرف هایند !