X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinامان از روزی که

دو زاری مثل تو خودش رو تراول فرض کنهاس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinتمام غصه های که برایت خوردم بالا آوردم

طعم بیهودگی می داد93 sms bi marefati tike dar farvardinزمانی آرزوی هر روز دیدنت را داشتم

اما هر روز ندیدنت آرزوی امروز من است


  
اس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinبعضیا کات مات حالیشون نیست

فقط دوست دارن بازی کنناس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinاز اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو

ایراد از تو نیست

مگس هیچ وقت سمت گل نمی ره

همیشه میره سمت یه چیزی مث خودشاس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinآدم ها موجوداتی هستن

که برای نزدیک شدنشون

باید ازشون دوری کرداس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinدور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده

این مفهوم را در رگ هایت جاری کنی دیگر تنها نیستیاس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinتو عشق

به هر کی بیشتر محبت کردم

بیشتر پای لرزش نشستماس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinکنارت هستند

تا کـــی ؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند

از پیشت می روند یک روز

کدام روز ؟

وقتی کســی جایت آمد

دوستت دارند

تا چه موقع ؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوست داشـتن پیدا کنند

می گویند : عاشــقت هســتند برای همیشه

نه فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود

و این است بازی باهــم بودناس ام اس بی معرفتی تیکه دار فروردین 93
93 sms bi marefati tike dar farvardinبعضی چیزها را باید بنویسم

نه برای اینکه بقیه بخونن  و به به چه چه کنن

فقط برای اینکه خفه نشم