X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinلب پنجره نشستی

و به هوای مه گرفته بیرون نگاه می کنی

پاهایت را در آغوش می گیری و سیگاری روشن می کنی مثل همیشه

مثل همیشه پاهایت را به من ترجیح دادیاس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinمرد را فقط مرد می فهمد و دود سیگارشاس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinباز کلمه کم آورده ام ، برای احوالاتم

بروید یک سیگار بکشید تلخی اش که ماند ته گلویتان

فکر کنید همان بغضی است که توی گلوی من

نه بالا می رود و نه پایین


  
اس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinتمام سیگارهای دنیا را هم که دود کنی

تنهائیت توجه هیچکس را جز پیرمرد سیگار فروش جلب نخواهد کرداس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinشاید بتونم یه روزی تو و خاطراتتم مثل سیگارم دود کنماس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinاسمت را نوشتم روی سیگار تا بسوزه که وقتی سیگار تموم شد فراموشت کنم

ولی نمی دونستم که هر پک که به سیگار میزنم اسمت میره تو نفسم …اس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinاشباع شده ام

از بوسه های مکرر و عمیق از ته سیگارهاماس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinسیگار به سیگار درد می کشم تا تمام شود

بی چون و چرا ما هم تمام می شویم

ما خنده های ایستـــاده ما خنده های تکراری

تو نیستـــــی زمین برای من تنها یک زیرسیگاری ست

برای خاموش کردن بی حوصلگی هــــا

تا تمام شود درد می کشماس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinچند نخ سیگار و چشمان تو …

آنقدر برایت عاشقانه خواهم نوشت تا ازحسادت دوباره عاشق ات شوم!اس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinمــرد گریه نمیکنــد ، مــرد نمی شکند…

فقط سیگاری روشن می کند

آرام  بی صدا لابه لای  دود می میرداس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinآدم ها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی می کنند

همدیگر را می کشند ، لذت می برند ، دود می کنند ، تمام می کنند

و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگراس ام اس سیگار فاز سنگین فروردین 93
93 sms sigar faz sangin farvardinهرنخ سیگاری که می کشم وجود و رسیدن تو رو توش حس می کنم

چون هرلحظه به تو نزدیک تر می شم