X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

92 sms khianat esfandنه تو دروغگو نیستی

من حواسم پرت است

گفته بودی دوستم داری بی اندازه

خوب که فکر می کنم

تازه می فهمم که بی اندازه یعنی چهاس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandمی دانی ؟ به رویت نیاوردم !

از همان زمانی که جای تو به من گفتی : شما

فهمیدم پای او در میان استاس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandاگر روزی دشمن پیداکردی

بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند بدان دربرابرت ناتوانند

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست


  
اس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandاین روزها از حوالیِ تو  بوهایی به مشامم می رسد

نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشداس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandجای قول و قرارهایمان امن است

زیر پاهای تو !اس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandبه تو که فکر می کنم

بی اختیار به حماقت خود لبخند می زنم

سیاه لشکری بودم در عشق تو

و فکر می کردم بازیگر نقش اولم

افسوساس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandآنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را نامردی می خواننداس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandاینجا زمین است ، زمین گرد است !

تویی که مرا دور زدی

فردا به خودم خواهی رسید

حال و روزت دیدنیستاس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandهر روز این عشق یک طرفه را طی می کنم

یکبار هم تو گامی بدین سو بردار

نترس

جریمه اش با من !اس ام اس خیانت اسفند 92
92 sms khianat esfandدوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی

هم من ، هم او

خیانت می کردی یا عدالت ؟