X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandعاشــقم هســتند برای همیشه؟

نه فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود

و این بازی باهــم بودن تا ابد ادامه دارداس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandکارهایی رو که باهام کردی رو باید بنویسم

نه برای اینکه همه  بخونن و بگن عالیه

فقط برای اینکه خفه نشماس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandهمه بدهی هایم را که صاف کنم

به دل خود مدیون می مانم

برای تمام

دلم می خواست

های بی جواب مانده اش …


  
اس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandدر عشقی که دروغ به اصلی

جدا ناپذیر از آن تبدیل شده است

رفتن … آری رفتن بهتر استاس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandبغض ها را گاهى باید قورت داد

عاشقانه ها را از پنجره تف کرد

و درها را به روى همه بست

گاهى هیچ کس ارزش دچار شدن را ندارداس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandاگر حرف وزن نداره

پس چرا حرفای تو کمر من رو شکست ؟اس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandزیادی که خودتو دست پایین بگیری

می افتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیشاس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandیکی برای هر نفس حوایی دارد

و دیگری هوایی برای نفس هایش ندارداس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandفاصله تان را با آدم ها رعایت کنید

آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز و آن وقت شما مقصر می شویاس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandزمونه ی بدی شده

حتی با افزودنی های غیرمجاز شیمیایی هم

اعتباری بــه ماندگاری بعضی رابطه ها نیسـتاس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandاین روزها همه آدم ها درد دارند

درد پول

درد عشق

درد تنهایی

این روزها چقدر یادمان می رود زندگی کنیماس ام اس طعنه دار جالب اسفند 92
92 sms tane dar jaleb esfandاین روزها احســــــاس می کنم شــــــدیدا هستم

و در عیـــن حـــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــــیقا نیستم