X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandمى خواهم

گره بخورم در تو

آنقدر سخت که با دندان بازم کنىاس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandاز تـــو شـراب انــداخــتـه ایـن شعـــر

نمــی تـــوانـــم بـــنـویــسمـت

بـس کــه مــــرا گـــرفــتـه ایاس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandخواب هایم بوی تن تـــو را می دهـــد

نکنـــد آن دور تــر هــا نیمــه شب

در آغوشم می گیـــری


  
اس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandهزاران دست هم به سویم دراز شود

پس خواهم زد

تنــــــــــها تمنای دستان تـــــــــــو را دارماس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandهمه‌ی کلمات معنای تو را می‌دهند

مثل گل‌ها که همه بوی تو را پراکنده‌انداس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandگاهــــی به دلت شک کن

عشق شایــــد

یک شــــایعه باشداس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandبه حساب حسودی ام نگذار

که هرجا ۲ نفر هستند و من تنها

دلتنگ می شوماس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandچیز دیگری نمی خواهم

شاید فقط سهمم را

از آغوش تو که روزها به جنونم می کشد

شب ها شاعراس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandهمه بر سر زبانند

و تو در میان جانیاس ام اس عاشقانه جدید اسفند 92
92 sms asheghane jadid esfandآبشار نگاهت مه شرجی گرفته

انگار بخار می شوم

خیس خیس از آب خیس تر