X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandاز آن روز که رفته ای

کارت شارژها را سیگار می خرم

و با خیابان حرف می زنم

همین طوری پیش برود

گوشی را هم باید بفروشم کفش بخرم92 sms cigaro tanhayi esfandسیگار دیگه آرومم نمی کنه

یه مسکن قوی می خوام

بوی تو … آغوش تو … تو …اس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandته سیگار هایم پوکه های خاطرات است

که شلیک می کنم وسط مغزم

می کشد مرا

اما شاید تو را فراری دهداز ذهنم

همه را خطا زدم

پاکت بعدی خشابی دیگر …


  
اس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandآنقدر سیگار می کشم

تا تلخی سیگار

شیرینیِ تو را از خاطرم ببرداس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandیادته می گفتی یک نخ روشن کن دوتایی بکشیم ؟

از وقتی رفتی به یادت تمام سیگار ها رانصفه می کشماس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandگفت : اینقدر سیگار نکش می میری

گفتم : اگه نکشم می میرم

گفت : اگه بکشی با درد می میری

گفتم : اگه نکشم از درد می میرم

گفت : هوای دودی جلوی درد رو نمی گیره

گفتم : هوای صاف جلوی مرگو می گیره؟

نگاهم کرد و گفت : بکش …اس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandبا یک گریه ی مشترک

یک لیوان چای انفرادی و یک نخ سیگار

که دل کشیدنش را ندارم

جنون امشب را شروع می کنم

صبح دوباره همان آدم سابق می شوم

که به تمام دنیا صبح بخیر می گویداس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandسیگار روشنت را در جنگل خشک و آشفته روح من انداختی

بعد پرسیدی : مزاحمت که نشدم ؟

خندیدم و گفتم : نه اصلاً …اس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandبی تو نه شعر می چسبد نه مرور خاطره ها نه سیگار

من تو را می خواهم

می فهمی ؟اس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandبه ته سیگارهایتان احترام بگذارید

نیندازیدشان زیرپا

چرا آدم ها عادت دارند

هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا ؟اس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandسیگارت را پشت دست من خاموش کن

بگذار این داغ نشانی باشد

برای دیگر دل نبستن هااس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandسیگار بهانه است

و من باز عمیق تر پک می زنم

تا خاکستر کنم روزهای بر باد رفته ام رااس ام اس سیگار و تنهایی اسفند 92
92 sms cigaro tanhayi esfandکام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه گوشه دنج کافه

بوی برف که می بارید

و دست های که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود

جای تو خالی اما