X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandفرق من با یه مترسک چیه آی دنیا ؟

هر دو پوشالی و خالی

هر دومون تنهای تنهااس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandبه جنگل که می روی برایم عصایی بیاور

این عذاب تنهایی پیرم کرده استاس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandتنهایی یعنی شب که می خوای بخوابی

به گوشیت می گی شب بخیر


  
اس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandتنهایی هم برای خودش عالمی دارد

حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکنداس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandتقدیر را خود رقم می زنم

از کنارم هرچه تنهایی هست

بر می دارم و تو را جایشان می گذارماس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandروزگار اینسان که خواهد بیکس و تنها مرا

سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال مناس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandتنهایی

تاوان همه نه هایی است که نگفتم تا دل کسی نشکند

همه محبت هایی که زیادی هدر دادم تا دلی به دست آورم

همه دوستت دارم های آبکی که جدی گرفتم

همه سادگی که در این دنیای هزار چهره خرج کردم

تنهایی  تاوان همه خوش بینی است که به دنیا و آدم های این روزها داشتماس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandنشستم

خسته شدم

دیگر قایق نمی سازم

پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد

وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چه کار ؟

مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس استاس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandمیان این همه مهمان چقدر تنهایم

وقتی مابین این همه کفش

کفش های تو نیستاس ام اس تنهایی و ناراحتی اسفند 92
92 sms tanhayi va narahati esfandتنهایی راه رفتن سخت نیست

ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم

تنهایی برگشتن خیلی سخته