X
تبلیغات
زولا

اس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandقسمتون میدم وقتی دارین با تلفن یا موبایل صحبت می کنین

با خودکار روی هر چیزی که دم دستتون بود چرت و پرت ننویسین یا نقاشی نکشین

آخه من الان این مدرک پایان تحصیلاتم که بابام در حال موبایل صحبت کردن

روش عکس الاغ کشیده ، کجا ببرم نشون بدم

از دست مسئولین هم دیگه کاری بر نمیاداس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandمامانم زنگ زده که زود بیا خونه این مانتو رو بگیر ببر برای مامان بزرگت

می پرسم چرا ؟

میگه : آخه گشت ارشاد گرفتتشاس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandبه مامانم میگم بزرگترین آرزوت چیه؟

میگه : بزرگ بشی زود زنت بدم با زنت دعوا کنم

حوصلم از این یکنواختی زندگی سر رفت

فک فامیله ما داریم؟


  
اس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandبا پسر داییم رفتیم مغازه براش یه دونه لپ تاپ بخرم

لپ تاپو خریدیم آوردیم خونه تازه از تو کارتنش درش آوردیم

می گه بازی فوتبالشو برام بیار می خوام بازی کنم

آخه من چی کار کنم از دست این فک و فامیل باهوشاس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandبابام هشتاد سالشه همیشه اصرار می کنه که بذارید من از خونه تنهایی برم بیرون مگه زندانی گرفتید؟

می خوام برم نون و روزنامه اینا بگیرم

یه روز بعد از کلی اصرار گفتیم باشه برو ولی مواظب باش

رفته نونوایی محل به همه ی اونایی که تو صف بودن گفته عجب روزگاری شده

پنج تا دختر دارم پنج تا پسر تو این سن و سال من پیرمرد باید بیام تو صف وایسم نون اونارم من بگیرم

تا یه مدت هر کی منو تو محل می دید نصیحتم می کرد

فک و فامیله داریم؟اس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandمامانم مامان بزرگمو برده بود دکتر  توی نوبت نشسته بودن

مامان بزرگم گفت پس چرا نوبتمون نمی شه؟

مامانم آروم که جلو بقیه زشت نباشه گفت منشی می گه هنوز نوبتتون نشده

مامان بزرگمم گوشاش سنگینه فکر می کنه بقیه هم نمیشنون یهو بلند گفت منشی گه خورد

سه ساعنه اینجایم

مامانم  :O

ملت تو مطب =)

منشی :Oاس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandبابام اومده می گه این فیلم جدایی سارا از سیمین بذار ببینیم

مامانم میگه اِ ادامه جدایی نادر از سیمین ساختن ؟

سیمسن از دخترش جدا می شه ؟

فک و فامیل فیلم باز داریم ؟اس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandدیشب داشتم به شوخی با لوله جارو برقی خواهر کوچیکامو می زدم

بابام خیلی جدی و با عصبانیت برگشته می گه نزن بی پدر

جارو رو الان می شکنی

من :|

خواهرم :Oاس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandبا مامانم دارم اسم فامیل بازی میکنم با حرف گ

قسمت شغل که رسید با اعتماد به نفس کامل می گه : گودال خالی کن

مامانه اشتغال زاست داریم؟اس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandرفتیم خونه عموم می بینم پسر عموم حمومه داره می خنده

از دختر عموم می پرسم چرا می خنده

می گه چیزی نیست داره سنگ پا می زنه

فک و فامیله داریم؟اس ام اس فک و فامیل جدید اسفند 92
92 sms fako famil jadid esfandزن عموم بهم می گه الهی چه ناز شدی امروز

می گم مرسی‌ زن عمو چشمات ناز می‌بینه

می گه جدی جدی باورت شد؟

فک و فامیله ما داریم؟