X
تبلیغات
زولا

اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند

کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد



اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد

تا من با خودم گپی بزنم



اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



به هر عاشقی که می نگرم در شکایت است

درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟


  
اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



مراقب باش به چه کسی اعتماد می کنی

شیطان هم یک زمانی فرشته بود



اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺖ ؟



92 sms tane dar esfand



هر چقدر عینکم را تمیزتر می کنم

دنیا کثیف تر می شود



اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



زنــدگـی اتّفــاقِ نـادریـست کـه

بــرای بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد



اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



عشق های امــروزی

بی نام

قابل انتقال به غیر

و معاف از احساس می باشند



اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



چشم هایم را می بندم

گوش هایم را می گیرم

زبانم را گاز می گیرم

وقتی حریف افکارم نمی شوم

چه درد ناک است فهمیدن خیانت عشقت



اس ام اس طعنه دار اسفند 92
92 sms tane dar esfand



گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال

و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست