X
تبلیغات
زولا

اس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandبه تو عادت دارم

مثل پروانه به آتش ، مثل عابد به عبادت

و تو هر لحظه که از من دوری ، من به ویرانگری فاصله می اندیشم

در کتاب احساس ، واژه فاصله یک فاجعه معنا شده است

تو توانایی آن را داری که به این فاجعه پایان بخشی92 sms deltangi jadid esfandنبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن

ولی کاش بودی تا اشک هایم از شوق دیدارت سرازیر می شداس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandبه وسعت ندیدن نگاهت خسته ام

چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را ؟


  
اس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandهرجا تو باشی دل من همون جاست

حتی اگه فاصلمون یه دنیاستاس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandمرا از خود رها کردی و رفتی

مرا آنگه که تنها مانده بودم

ولی من باز هم هستم به یادت

اگر چه دور هستم از سرایتاس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandهمیشه دور بودن به معنای فراموش کردن نیست

گاهی فرصتی است برای دلتنگ شدناس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandمست آن یارم که در تنهاییم یادم کند

از فراق و دوری خود سخت بیمارم کنداس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandو با دلتنگی های من

تو با این جاده همدستی

تظاهر کن ازم دوری

تظاهر می کنم هستیاس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandهمیشه فکر می کردم غم انگیزترین غروب ، غروب زندگیست

ولی تازه فهمیدم هیچ غروبی غم انگیزتر از دوری تو نیستاس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandخودت نیستی صدات مونده

صدات چشمامو گریونده

دلم روی زمین مونده

فقط از تو همین موندهاس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandنگران خودمم که چجوری بی تو بمونم ؟

دوری و ندیدن تو کاره من نیست

نمی تونماس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandیکی می پرسد : اندوه تو از چیست ؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟

برایش صادقانه می نویسم

برای آنکه باید باشد و نیستاس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandشبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم

ز تو دورم ولی هرگز نخواهی رفت از یادماس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandچشماتو ببند ! بستی ؟

حالا باز کن ! باز کردی ؟

چقدر طول کشید ؟

همین قدر هم نمی تونم دوریتو تحمل کنم !اس ام اس دلتنگی جدید اسفند 92
92 sms deltangi jadid esfandتو که درد دل دیوانه ی من می دانی

چند دور از تو خورم ، خون جگر پنهانی ؟