X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanرفیق من صفا نداره ؟ داره

صدا داره ولی ، سیما نداره

فراوان می شود در وصف او گفت

ولی این SMS ها جا ندارهاس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanدر خراب ترین خرابه های این دنیای خراب شده

با خط خرابم نوشتم  خرابتم رفیقاس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanدنیای پرنده قفس است

دنیای ماهی اقیانوس

دنیای من معرفت توست


  
اس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanالهی تا زمین دارد حرارت

به کام دل بماند این رفاقتاس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanیافتن میلیون ها دوست معجزه نیست

معجزه تویی که بین میلیون ها دوست تکیاس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanدلم باغی پر از ریحان و گل بود

به روی رود عشقت مثل پل بود

نگاهم کردی و ویران شد این دل

مگر چشم تو از قوم مغول بود؟اس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanهمیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است

اما اینبار موجب مرگ می شود ترک عادتِ با تو بودناس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanبه باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟

عروس این چمن بودی چه می‌شد؟

چرا چون باد رفتی از کنارم؟

همیشه مال من بودی چه می‌شد ؟اس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanرها کردی چرا دست دلم را؟

به خاک و خون کشیدی حاصلم را

مرا تو می‌کشی صدبار در روز

ولی من دوست دارم قاتلم رااس ام اس رفاقت و مرام بهمن 92
92 sms refaghato maram bahmanسراسر خواب من کابوس ، کابوس

بی رفیق  ندارم در شبم فانوس ، فانوس