X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiدست از سرم بردار برو

ندارم حوصله ی این حرفارو

همه یادگاریات بخوره تو سرت

نه خودتو می خوام نه دردسرتاس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiمن از عشق گفتم

تو مدل ماشینم را پرسیدی

من از محبت گفتم

تو محل زندگیم را پرسیدی

من از دوست داشتن گفتم

تو وضعیت حساب بانکیم را جویا شدی

من از ارزش ها گفتم

ارزش هایی که قیمت ندارند

امّا تو تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردیاس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiمحبت به نامرد ، کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست


  
اس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiاین که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست

آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستنداس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiچه داروی تلخی است

وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو

و مهربانی با سنگدلاس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiیکی را آرزو کردی و رفتی

برایش پرس و جو کردی و رفتی

تو هم تا آبرو از من گرفتی

مرا بی آبرو کردی و رفتیsms khiyanat va jodayiعاشق شدم و عذاب را فهمیدم

رنجیدن و اضطراب را فهمیدم

در چشم تو عشق را ندیدم اما

معنای دل کباب را فهمیدم

هر روز خطاهای تو را بخشیدم

تا بخشش بی حساب را بخشیدماس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiدیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

تنها آسمانمان یکیستاس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiنمی بخشمت

ولی فراموشت می کنم

همیشه به همین سادکی از ادمای بی ارزش می گذرماس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiدوستت دارم تکیه کلام تو بود

من بی جهت به آن تکیه داده بودماس ام اس خیانت و جدایی
sms khiyanat va jodayiحضورت در کنار من معجزه نبود

نبودنت هم فاجعه نیست

فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود

بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت