X
تبلیغات
زولا

اس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyهی غریبه قیافت خیلی آشناست

من و تو جایی همدیگر را ندیده ایم ؟

آهان یادم اومد یه روزهایی خاطره هایی با هم داشتیم

یادمه اون موقع دم از عشق و عاشقی می زدی …

اینقدر مات نگاهم نکن عشقت حسودیش می شه !

راستی قبل رفتن خواستم بدونی

وقتی دیدمت دلم نلرزیداس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyکودکی هایم را ببخش

من بزرگ نمی شوم

نه اینکه نخواهم بزرگ شوم

که در من بزرگی مفهومی است دست نیافتنی

دوست من کودکی هایم را بر من ببخشاس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyبا آنکه انتقام از دشمن حرام نیست

در عفو لذتی است که در انتقام نیست


  
اس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyاگر با گذشت کردن کسی کوچک می شد

خدا تا این اندازه بزرگ نبود!اس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyخیلی وقت است که کــــات گفته ام

ولی تو همچنان برایم بــــازی می کنیاس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyآن روز ها هیچ چیزمان به هم نمی خورد

اما الان حسابی حالم از تو به هم می خورد92 sms tike dar jadid deyاین روزها قدم که میزنم

منحرف می شوم به سمت چپ

در قلب من چیزی سنگینی می کند مدام

باید بیرون بیندازمتاس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyواقعا چه فایده ؟

بالای خط فقر باشی و زیر خط فهماس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyمی دونی چیه رفیق؟

اگه از زندگی کسی می ری بیرون ، سعی کن کامل بری بیرون

حتی پوست تخمه هاتم جمع کنی با خودت ببریاس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyمقصر خود ماییم

عشق را به کسانی ارزانی می کنیم که

از زندگی ، جز آب و علف روزانه نه می فهمند نه می خواهند!اس ام اس تیکه دار جدید دی 92
92 sms tike dar jadid deyبه بعضی ها باید محبت و معرفتتو قطره قطره با قطره چکون بدی

چون جنبه همشو یکجا ندارن

یه دفعه میزنن زیر همه چیز