X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyاین روزها میلی به سیگار کشیدن ندارم

کمی برایم ناز کن …اس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyخمیازه های کشدار سیگار پشت سیگار

شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار

این روح خسته هر شب جان کندنش غریزی است

لعنت به این خود آزار سیگار پشت سیگاراس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyهوای تو از دود سیگارم هم مضر تر است

دود سیگار به سرفه ام می اندازد هوای تو به گریه


  
اس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyرفت و اثارش پا برجاست

یه قهوه سرد

یه سیگار خیس

یه قاب کج شده

گلدون های ترک خورده

قلب شکسته

روح دریده شده

مطمئنم عوامل پشت پرده دست داشته اند…

خودت اینجوری نبودیاس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyوقتی دلت شکست تنها و بی هدف

شب پرسه می زنی از هر کدوم طرف

روزای خوبتو انکار می کنی

این واقعیتو تکرار می کنی

اطرافیانتو از دست می دیو

افسرده میشیو از دست می ریو

دور خودت همش دیوار می کشی

افسوس می خوری سیگار می کشیاس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyزندگی ام همچو سازم کوک نیست

صدایش به دل نمی شیند هرج و مرجی بیش نیست

اما سیگارم مطربیس

می نوازد

می رقصد

می میرداس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyپر رنگ ترین خیالت را به غلیظ ترین پک سیگار می سپارم

این بدرقه ی خاطرات توست

یادم تو را فراموش … نه نمی کند…

اشک های من

پشت سر تمام خاطراتت

بازنده من…اس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyکودکانه ام  از بوی دود سیگار پدربزرگم نفرتم می شد

سال ها که گذشت در تک تک لحظه ها ٬

خوب حس کردم درد بزرگ شدن را

سیگار دوایش بوداس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyنبودی

با سیگارم تنهایی پر می کردم

گذشت

امروز قرار بود که بیایی

اما کلاغی از سوی تو آتشی برایم آورد

گفت : روشن کن! بکش! که او دیگر نمی آیداس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyدلت روآتش زدی و خودت رو دربند کاغذی کردی

که وقتی آتیش می گیره دود کنی؟اس ام اس سیگار جدید دی 92
92 sms sigar jadid deyهر شب همین بساط است، چای و سکوت و یک فیلم

بعد از مرور اشعار سیگار پشت سیگار

ته مانده های سیگار در استکانی از چای

هاجند و واج انگار سیگار پشت سیگار

اندیشه فولادوند