X
تبلیغات
زولا

اس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyواقعیت ها را هر روز صبح جا می گذارم پشت اتاق گریم

از بس آدم ها واقعی بودنمان را دوست ندارنداس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyهیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست

همه چیـــز به اولـویت ها بر می گـردداس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyمواظبم باشید دست هایم را بگیرید

می گویند آلزایمر گرفته ام

اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم


  
اس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyوقتى با یک دست نقاب هایشان را نگه داشته اند

و با دست دیگر کلاه بر سرم مى گذارند

انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کننداس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyدنـــــیـــــــا

بازی هایت را سرم درآوردی

گرفتنی ها را گرفتی

دادنی ها را ندادی

حسرت ها را کاشتی

زخم ها را زدی

دیگر بس است چون چیزی نمانده ، بگذار بخوابم

محتاج یک خواب بی بیداری اماس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyامروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی

که بفهمی دوست داشتنم را

از من که گذشت اما هرجا که هستی خسته نباشیاس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyبه بعضیا باید گفت :

ﻛــﺎﺷــﻜـی شعورتم

ﻣـِﺜـﻞ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺩﻭﺳــﺘـﺎﺕ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺗــﻌـﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿــﺎﻓـﻪ می شداس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyاحترام گذاشتن به بعضیا

مثه تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه !اس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyجلوی کوه داد بزنی محبت بر می گردد محبت

تو از سنگم کمتر بودیاس ام اس سنگین تیکه دار دی 92
92 sms sangine tike dar deyسکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار

دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید