X
تبلیغات
زولا

اس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyدوستت دارم

گلایه از تکراری بودنش نکن

مشکل از مـــــن نیست

تو زیادی دوست داشتنی هستیاس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyخسته ام از تـــــو نوشتن

کمی از خود می نویسم

این منم که دوستت دارماس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyقول می دهم لام تا کام حرفى نزنم

فقط بگذار از دال تا میم بگویم

بگذار بگویم که دوستت دارم

دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم


  
اس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyتــو مــاه را دوســت داری

مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو رااس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyآری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه نا پیداست

من به پایان  دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباستاس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyمعنای خوشبختـــــــی این است که

در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارداس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر

به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیراس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyدوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست

حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شوداس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyسلام می کنم از روی مهربانی

سلام می کنم از روی شادمانی

سلام می کنم تا جان دارم

که خواننده این سلام را دوست دارماس ام اس دوستت دارم دی 92
92 sms dooset daram deyچقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

درست مثل همین باران …

که بی سوال …

فقط می بارد …

آرام …

شمرده شمرده …

فقط می بارد …

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است