اس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghaneتو مرا فریاد کن ای هم نفس

این منم آواره ی فریاد تو

این فضا با بوی تو آغشته است

آسمانم پر شده از یاد تواس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghane


هر که دیوانه نشد از عشق تو عاقل نیست

آنکه نشناخت تو را معرفتش کامل نیستاس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghaneاز دیار آشنایی پا کشیدن مشکل است

از تو ای آرام جانم دل بریدن مشکل است


  
sms jadid asheghaneاین را بدان اگر در قلبی جای گرفتی

 و عاطفه ای را به بازی عشق در آوردی

تا ابد در قلبی که دوستت دارد زنده خواهی مانداس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghaneهمه بغض من تقدیم غرور نازنینت باد

غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرداس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghaneگل بودم در ایام جوانی 

 جوان بودم نکردم زندگانیاس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghaneخیالت راحت ، دیگر اشکی نیست

 که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند

تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازداس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghaneبر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی

گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی

دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا به سحر

کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدیاس ام اس جدید عاشقانه
sms jadid asheghaneکنار چشمه ای بودیم در خواب

تو بـا جامی ربـودی ماه از آب

چو نوشیدیم از آن جـام گـــوارا

تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب